TH

CUSTOM-MADE LIGHTING

ร้านโคมไฟสั่งทำพิเศษ & รับสั่งทำโคมไฟตามแบบ

เพราะเราอยากให้คุณได้เห็นผลงานโคมไฟสั่งทำพิเศษ จากโครงการใหม่ๆที่เราภาคภูมิใจ โดยทยอยนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เจ้าของชิ้นงานโคมไฟสั่งทำพิเศษชุดใหม่เช่นคุณ

Easy Steps for Customization

ลำดับขั้นตอนง่ายๆ ของโคมไฟสั่งทำพิเศษ
1. ลูกค้าส่งรูปภาพดีไซน์สำหรับอ้างอิงขนาด(ถ้ามี)ของโคมไฟที่ต้องการ และสรุปข้อมูลห้อง ขนาด ความสูง ธีมการตกแต่งภายในสถานที่ตั้ง กำหนดการใช้งาน สำหรับโคมไฟสั่งทำมาให้เรา
2. ฝ่ายขายโครงการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำรายละเอียดโคมไฟ ขนาด สี วัสดุ  แสงไฟ ระยะเวลาผลิต  เพื่อทำใบเสนอราคาประกอบพิจารณา
3. ลูกค้าชำระมัดจำเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตโคมไฟสั่งทำพิเศษ  
4. ฝ่ายออกแบบจัดทำdrawing  เพื่อเซ็นยืนยันอนุมัติผลิต,  ส่งแบบ support บนฝ้าเพดานเพื่อรองรับน้ำหนักโคมไฟ และ ระบุตำแหน่ง/ขนาดเมนไฟ  เพื่อลูกค้าจัดจ้างประสานผู้รับเหมาของท่านเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
5. ลูกค้าชำระยอดคงค้างและส่งรูปถ่ายยืนยันพื้นที่พร้อมให้ทีมช่างเข้าทำงานติดตั้ง
6. นัดหมายเข้าติดตั้ง  และส่งมอบงาน

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Le Du

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Church of Joy

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Artale Rama 9

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Royal Thai Army International Forum Banquet Hall

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Royal Thai Army International Forum Wall Sconce

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Royal Thai Army International Forum Meeting Room

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Royal Thai Army International Forum Vip Lounge

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น,

Royal Thai Army International Forum Vip Waiting Room

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟระย้าคริสตัล

InterContinental Bangkok Grand Ballroom

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟระย้าคริสตัล

InterContinental Bangkok Pre-Function

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟระย้าคริสตัล

InterContinental Bangkok BALCONY LOUNGE

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟระย้าคริสตัล

InterContinental Bangkok Summer
Palace Restaurant

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา ,

The Alpina Rama 2

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

The Grand Lux
BangNa-Syanlaung

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Pavilion

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence,Bangkhae

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence,
Nakhonratchasima

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence,Chiang Mai

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence, Ramindra

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence, Grandio

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Chico Art Deco Series