TH

CUSTOM-MADE LIGHTING

ร้านโคมไฟสั่งทำพิเศษ & รับสั่งทำโคมไฟตามแบบ

เพราะเราอยากให้คุณได้เห็นผลงานโคมไฟสั่งทำพิเศษ จากโครงการใหม่ๆที่เราภาคภูมิใจ โดยทยอยนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เจ้าของชิ้นงานโคมไฟสั่งทำพิเศษชุดใหม่เช่นคุณ

Easy Steps for Customization

ลำดับขั้นตอนง่ายๆ ของโคมไฟสั่งทำพิเศษ
1. ลูกค้าส่งรูปภาพดีไซน์สำหรับอ้างอิงขนาด(ถ้ามี)ของโคมไฟที่ต้องการ และสรุปข้อมูลห้อง ขนาด ความสูง ธีมการตกแต่งภายในสถานที่ตั้ง กำหนดการใช้งาน สำหรับโคมไฟสั่งทำมาให้เรา
2. ฝ่ายขายโครงการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำรายละเอียดโคมไฟ ขนาด สี วัสดุ  แสงไฟ ระยะเวลาผลิต  เพื่อทำใบเสนอราคาประกอบพิจารณา
3. ลูกค้าชำระมัดจำเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตโคมไฟสั่งทำพิเศษ  
4. ฝ่ายออกแบบจัดทำdrawing  เพื่อเซ็นยืนยันอนุมัติผลิต,  ส่งแบบ support บนฝ้าเพดานเพื่อรองรับน้ำหนักโคมไฟ และ ระบุตำแหน่ง/ขนาดเมนไฟ  เพื่อลูกค้าจัดจ้างประสานผู้รับเหมาของท่านเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
5. ลูกค้าชำระยอดคงค้างและส่งรูปถ่ายยืนยันพื้นที่พร้อมให้ทีมช่างเข้าทำงานติดตั้ง
6. นัดหมายเข้าติดตั้ง  และส่งมอบงาน

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE โทรสอบถามเพิ่มเติม
โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

Private Residence- Q House Avenue

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

Showhouse

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

Kawa Haus-Sansiri Plc

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

Gitter-Modern Grids

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

Modern Pendant

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟแชนเดอเรีย

V Square Clinic

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Donut-Modern Crystal

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Modern Crystal Chandelier

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Private Residence-Rayong

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Private Residence-Ratchaburi

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Temple & Church

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Maria Theresa Chandelier @Dinning Area

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Private Residence, Void Area

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Luxury Classic Chandelier

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

GRANADA
PINKLAO-PHETKASEM
By SC ASSET

โคมไฟแชนเดอเรีย, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟระย้าคริสตัล

Private Residence, Sena

ติดต่อสอบถาม Click