TH

CUSTOM-MADE LIGHTING

ร้านโคมไฟสั่งทำพิเศษ & รับสั่งทำโคมไฟตามแบบ

เพราะเราอยากให้คุณได้เห็นผลงานโคมไฟสั่งทำพิเศษ จากโครงการใหม่ๆที่เราภาคภูมิใจ โดยทยอยนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เจ้าของชิ้นงานโคมไฟสั่งทำพิเศษชุดใหม่เช่นคุณ

Easy Steps for Customization

ลำดับขั้นตอนง่ายๆ ของโคมไฟสั่งทำพิเศษ
1. ลูกค้าส่งรูปภาพดีไซน์สำหรับอ้างอิงขนาด(ถ้ามี)ของโคมไฟที่ต้องการ และสรุปข้อมูลห้อง ขนาด ความสูง ธีมการตกแต่งภายในสถานที่ตั้ง กำหนดการใช้งาน สำหรับโคมไฟสั่งทำมาให้เรา
2. ฝ่ายขายโครงการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำรายละเอียดโคมไฟ ขนาด สี วัสดุ  แสงไฟ ระยะเวลาผลิต  เพื่อทำใบเสนอราคาประกอบพิจารณา
3. ลูกค้าชำระมัดจำเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตโคมไฟสั่งทำพิเศษ  
4. ฝ่ายออกแบบจัดทำdrawing  เพื่อเซ็นยืนยันอนุมัติผลิต,  ส่งแบบ support บนฝ้าเพดานเพื่อรองรับน้ำหนักโคมไฟ และ ระบุตำแหน่ง/ขนาดเมนไฟ  เพื่อลูกค้าจัดจ้างประสานผู้รับเหมาของท่านเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
5. ลูกค้าชำระยอดคงค้างและส่งรูปถ่ายยืนยันพื้นที่พร้อมให้ทีมช่างเข้าทำงานติดตั้ง
6. นัดหมายเข้าติดตั้ง  และส่งมอบงาน

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE โทรสอบถามเพิ่มเติม
โคมไฟแชนเดอเรีย, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

Grand Richmond Stylish Convention Hotel

โคมไฟแชนเดอเรีย, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

The Lancaster Bangkok Hotel

โคมไฟแชนเดอเรีย, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

Light As A Feather

โคมไฟแชนเดอเรีย, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

Chor Cher Hotel

โคมไฟแชนเดอเรีย, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

The PeLa Resort, Phuket

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, ร้านขายแชนเดอเรีย

Land and Houses Public Company Limited

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟแบบแขวน, ร้านขายแชนเดอเรีย

Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Kasetnawamin

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟแบบแขวน, ร้านขายแชนเดอเรีย

Crystal Ceiling Mount

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟแบบแขวน, ร้านขายแชนเดอเรีย

Wat kio lom

โคมไฟระย้า โมเดิร์น, โคมไฟแบบแขวน, ร้านขายแชนเดอเรีย

Private Residence-Quarter 31

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, ร้านขายแชนเดอเรีย

Centre Point Hotel
Sukhumvit 10

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

Private Residence-Customized Crystal

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

High Rise Condominium

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

The Ataraxia Arts of Living

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

Cafe Amazon, Ayudhya

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

The Welton Rama III

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

Private Residence-Prathumthani

โคมไฟระย้าคริสตัล, โคมไฟช่อโมเดิร์น, โคมไฟแชนเดอเรีย

Private Residence, Dinning Area

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence,
Nakhonratchasima

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence,Chiang Mai

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence, Ramindra

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Private Residence, Grandio

โคมไฟช่อโมเดิร์น, แชนเดอเรีย ราคา, โคมไฟช่อโมเดิร์น

Chico Art Deco Series

ติดต่อสอบถาม Click