กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการชดเชยวันสงกรานต์

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการชดเชยวันสงกรานต์

SONGKRAN HOLIDAY

สาขาลาดพร้าว

หยุดบริการ วันที่ 5-7 ก.ย. 63

CLOSED : 5-7 SEPTEMBER 20

สาขารามอินทรา

 หยุดบริการ วันที่ 5-7 ก.ย. 63

CLOSED : 5-7 SEPTEMBER 20

สาขาราชพฤกษ์

 หยุดบริการ วันที่  6-7 ก.ย. 63

CLOSED : 6-7 SEPTEMBER 20

More articles

กรกฎาคม 24, 2021

แจ้งวันหยุดบริการ

เมษายน 29, 2021

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการวันแรงงาน

เมษายน 10, 2021

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการวันสงกรานต์

ธันวาคม 29, 2020

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง ปิดบริการเทศกาลปีใหม่