กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการ

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง แจ้งวันหยุดบริการ

วันเฉลิมพระชนมพรรณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว

His Majesty King’s birthday

ปิดบริการทุกสาขา

ระหว่างวันที่ 26-28  ก.ค. 2563

Krung Thai Lighting will be closed on

26-28 July 2020

More articles

พฤษภาคม 10, 2017

ภาพบรรยากาศบู๊ท กรุงไทยไล้ท์ติ้ง งานสถาปนิก 17