แจ้งวันหยุดบริการวันแรงงาน

กรุงไทยไล้ท์ติ้ง

แจ้งวันหยุดบริการวันแรงงาน

LABOR DAY

ปิดบริการทุกสาขา

ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 65

Krung Thai Lighting will be closed on

1-2 MAY 22